Уредништво часописа

 • Др Стево Пашалић, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ
 • Др Бранко Милосављевић, Универзитет у Новом Саду, Србија
 • Др Ненад Лалић, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ
 • Др Данимир Мандић, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Вељко Банђур, Универзитет у Београду, Србија
 • Др Миленко Пикула, Универзитет у Источном Сарајеву, БиХ
 • Др Снежана Ратковић, Faculty of Education at Brock University in St.
  Catharines, Ontario, Canada
 • Др Слађана Јакимовић, Универзитет „Свети Кирил и Методиј“, Македонија
 • Др Милан Матијевић, Свеучилиште у Загребу, Хрватска
 • Др Јурка Лепничек Водопивец, Univerza na Primorskem, Koper Slovenija
 • Др Мара Сотич, Univerza na Primorskem, Koper Slovenija
 • Др Јелена Ђерманов, Универзитет у Новом Саду, Србија
 • Др Бране Микановић, Универзитет у Бањој Луци, Бих

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства!