Накнаде за Часопис

Објављивање радова

Педагошки факултет у Бијељини, издавач часописа “Нова школа”, гарантује да неће тражити било какве накнаде за преглед или штампање чланака, као ни сам приступ чланцима било којој библиотеци или читаоцу који им електронски приступају.

Нема никакве накнаде за подношење рада за објављивање у Часопису, процес обраде рада или било који други облик који је у функцији завршетка процеса објављивања рада.

www.novaskola.pfb.ues.rs.ba

Годишња претплата:

Наруџбеница за штампану верзију Часописа

У складу са новим Законским прописима, часопис можемо да Вам доставимо тек пошто нам доставите наруџбеницу са траженим подацима и извршите авансну или целу уплату претплате на рачун.

Фактуре достављамо по извршеној уплати.

Попуните наруџбеницу (кликните овдје) и пошаљите је на e-mail: novaskola@pfb.ues.rs.ba

Рачун посебних намјена:

  • Педагошки факултет,
  • 562-099-80950598-34
  • Врста прихода: 722538, општина 005
  • Буџетска организација: 0831009
  • КАТАЛОГИЗАЦИЈА
  • ISSN 1840-0922 UDK 37
  • КАТАЛОГИЗАЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ISSN 2232-8300

Часопис Нова школа налази се у првој категорији часописа у Републици Српској (Министарство науке и технологије Републике Српске)

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис "Нова школа" излази два пута годишње.