Објављивање радова

Часопис Нова школа налази се у првој категорији часописа у Републици Српској (Министарство науке и технологије Републике Српске) и излази два пута годишње: у јуну и у децембру. У часопису се првенствено објављују радови изложени на научном скупу Педагошког факултета у Бијељини који се сваке године одржава почетком новембра. Информације о научном скупу доступне су на сајту Педагошког факултета у Бијељини: www.pfbn.unssa.rs.bа и сајту часописа:  www.novaskola.pfb.ues.rs.ba

Одлука о објављивању

Одлуку о објављивању доноси уредништво узимајући у обзир мишљење рецензената. Уредништво није дужно образлагати своју одлуку. Одбијени радови не враћају се аутору.

Рад мора бити уређен према Упутству и лекторисан. За техничку припрему рада и лектуру одговоран је аутор.

Да би рад био упућен рецензентима мора претходно проћи уреднички преглед.  Рад прије објављивања пролази рецензентски поступак. Два независна рецензента рецензирају пристигле радове. Рецензенти немају увид у то ко је аутор текста, нити аутори имају увид ко има је рецензирао рад. Уколико су обје рецензије позитивне, рад ће бити штампан.

Радови се према препорукама рецензената, а у складу са Правилником о публиковању научних публикација („Службени гласник Републике Српске“, бр. 77/10), разврставају према категоријама на научне и стручне.

Трошкови објављивања

Објављивање чланака у часопису Нова школа је бесплатно.

Ауторима чији текстови просјечно имају више од 16 лекторских и коректорских  интервенција по картици текста наплаћује се лектура по тржишној цијени за енглески и српски језик у износу од 10км (5 €) по картици текста.

Стандард картице текста је 1800 знакова с празнинама.

Адреса редакције

Педагошки факултет у Бијељини
Семберских ратара 1E
76300 Бијељина
Република Српска
novaskola@pfb.ues.rs.ba

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства!