Даница Џиновић-Којић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет

Владaн Пелемиш
Универзитет у Београду
Учитељски факултет

Миланка Џиновић
Универзитет у Београду
Учитељски факултет

УДК 371.3::796
Прегледни чланак
дои: 10.7251/НСК1311 028К

ПРОГРАМ ИГРОМ ДО ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА НАЈМЛАЂИХ У ФУНКЦИЈИ РЕШАВАЊА ЗАДАТАКА ЗДРАВСТЕВНОГ И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Апстракт:

Један од најважнијих задатака предшколских васпитнообразовних установа јесте заштита и јачање здравља деце, што треба мењати у планирању и организацији физичког васпитања са предшколском децом. Имајући у виду циљеве и задатке васпитача у вези са дечјим телесним развојем и унапређивањем здравља, као и чињеницу да конкретан васпитно-образовни рад са децом захтева од васпитача да својим примером, знањем и поступцима делује и на подручју здравственог васпитања,свакодневно се намећу нови здравствени садржаји као последица савременог начина живота. Из тог и многих других разлога у Основе предшколског и припремног предшколског програма треба укључити имплементиране садржаје физичког и здравственог васпитања како би се исти у пракси реализовали као целина. Имплементирање одређених здравствених садржаја у васпитно-образовни рад физичког васпитања омогућује да пракса здравственог васпитања добије одговарајућу педагошку димензију.Садржаји програма су савремени и креативни, подразумевају приступ у комбинацији искустава, идеја и знања у области физичког и здравственог васпитања где се планираним, занимљиво дизајнираним физичким и здравственим активностима кроз едукативне радионице утиче на кретање, физички, моторички развој и здравље предшколске деце.

Кључне речи: здравље, здравствено васпитање, физичко васпитање, физичко образовање, програм, радионице.

Burnett N. & Patrions, H.A. (1999). Education and the changing world economy: the imperative of reform Prospects. Geneve: IBE.
De la Fuente, A.and Ciccone, A. (2003). Human capital in a global and knowledgebased economy.http://pareto.uab.es/wp/2003/56203.pdf.
Херера A. иМандић, P. (1989). Образовање за 21. стољеће. Сарајево: Свјетлост – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Недељковић, М. (1994). Образовање и развој, Образовање и друштво, књига 1, Београд.
Пашалић, С. и остали (2006). Демографски развој и популациона политике Републике Српске. Бијељина: ИП Младост .
Пашалић, С. и Драгосављевић, П. (2007). Демографски развој школске популације и оптимализација мреже школа у Републици Српској. Бања Лука: Министарство породице, омладине и спорта.
Пашалић, С. (2012). Демографски губици у БиХ 1991-2011. Бања Лука: Републички центар за истраживање ратних злочина Републике Српске. Пашалић, С. (2010). Демографски контингенти младе популације Републике Српске – изазов за високо образовање. Зборник радова. Бијељина: Универзитет Синергија .
Пашалић, С. (2009). Демографски потенцијали школске популације као компоненте друштвено-економског развоја Републике Српске. Зборник радова. Београд-Дивчибаре: Универзитет у Београду.
Пашалић, С. и Пашалић, Д. (2012). Управљање људским ресурсима у туристичким предузећима. Зборник радова, Источно Сарајево: Универзитет у Источном Сарајеву.Саопштења – статистика образовања. Бања Лука: Републички завод за статистику.

Издавач:
Педагошки факултет у Бијељини

Часопис “Нова школа” налази се у првој категорији часописа у Републици Српској. (Министарство науке и технологије Републике Српске)