НОВА ШКОЛА
Часопис за теорију и праксу савремене школе
и предшколства
сазнај више
НОВА ШКОЛА
Часопис "Нова школа" налази се у првој категорији
часописа у Републици Српској
сазнај више

"НОВА ШКОЛА"ЧАСОПИС ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ САВРЕМЕНЕ ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСТВА

Ријеч главног и одговорног уредника

Часопис Нова школа, према својој основној намјени, посвећен је прикупљању и промовисању савремених педагошких идеја из свијета и код нас од значаја за школу као основни ослонац система васпитања и образовања. Тематика часописа је флексибилно постављена и благовремено иновирана у складу са промјенама у свијету, тако да одговара ауторима у погледу слободе избора тема и интердисциплинарног приступа у стручним и научним радовима.

Осим савремене теорије и праксе основне школе, часопис се бави теоријом и праксом предшколства, али и проблемима универзитетске наставе. У часопису Нова школа објављујемо оригиналне и стручне истраживачке радове из наука и научних дисциплина које третирају наставни процес на свим нивоима васпитања и образовања (од предшколског васпитања до целоживотног образовања) у циљу његовог унапређења и модернизације.

Ријеч уредника

У часопису Нова школа објављујемо прегледне и оригиналне истраживачке радове.

опширније
Редакција часописа

Циљ је да Нова школа буде подршка истраживачима, а инспирација практичарима у проналажењу оптималних рјешења.

опширније